Pradeep Daksh

Kavendra Bhandari

Manav Sharma

Swati

Rinku Daksh

Rohan Nair

Prashant Khiwal

Nitin

Sneha

Vartika

Simran Gupta

Bhumika Dwivedi

Abhilasha Ghildiyal

Jyoti

Saad

Yashwant

Danish Hussain

Ritik Sayal

Kirti Singh

Hamza

Bhasker

Naman

Samiksha

Rahul

Shubhanker

Aashi

Somen Roy

Faisal